STAB blev lösningen för Statkrafts avbrottshantering

När energibolaget Statkraft Sverige AB, vars moderbolag är Norges motsvarighet till Vattenfall med över 4,000 st. anställda i 17 länder, behövde hjälp med att finna en systemlösning för sin avbrottshantering vände man sig till Portal+. Lösningen blev STAB (Statkraft Arbetsbegäran), ett skräddarsytt digitalt ärendehanteringssystem till stöd för att kunna utföra högriskarbeten med högsta tänkbara säkerhet.

När energibolaget Statkraft Sverige AB, vars moderbolag är Norges motsvarighet till Vattenfall med över 4,000 st. anställda i 17 länder, behövde hjälp med att finna en systemlösning för sin avbrottshantering vände man sig till Portal+. Lösningen blev STAB (Statkraft Arbetsbegäran), ett skräddarsytt digitalt ärendehanteringssystem till stöd för att kunna utföra högriskarbeten med högsta tänkbara säkerhet.

Vår underhållspersonal arbetar med el och ofta i trycksatta system och i andra riskfyllda miljöer och kraven på ett systematiskt säkerhetsarbete är därför stort, varför vi måste ha ett system som stödjer och underlättar det arbetet, säger Lotta Bertilsson revisionskoordinator på Statkrafts driftledningscentral i Sollefteå och ansvarig för STAB, och fortsätter:

"STAB är ett oerhört viktigt system för oss. Det säkerställer att vi inte missar några moment eller delar i vårt säkerhetsarbete när vi planerar och genomför arbeten i anläggningarna. Ett viktigt krav var att systemet skulle vara lätt att använda och vara gjord som en webblösning, så att man skulle kunna logga in och använda systemet från alla miljöer."

Lotta Bertilsson, Statkraft


Uppdrag med extra ansvar


Utifrån detta började Portal+ med projektledare Klas Rytterskog i spetsen under våren 2018 arbetet med vad som skulle komma att bli STAB. I december samma år genomfördes intern utbildning och i Januari 2019 togs systemet i drift som en molnbaserad Azure-lösning. Klas beskriver:

"Digitala ärendehanteringsprocesser har vi stor erfarenhet av att arbeta med. Det unika i fallet med STAB är att det här handlar om människors liv och säkerhet, något som givetvis gör att man känner ett extra ansvar som projektledare och utvecklare."

Klas Rytterskog

Klas Rytterskog, projektledare Portal+


Behövde en bättre och modernare lösning


Rent konkret börjar processen när en serviceåtgärd eller en reparation ska utföras i t.ex. ett av Statkrafts vattenkraftverk. För att få ställa av turbiner eller luckor krävs tillstånd från driftledningen. Enligt de elsäkerhetsanvisningar som Statkraft följer, görs ansökan om tillstånd genom att upprätta en arbetsbegäran.

Som en del i planeringen av arbetet ingår att genomföra en riskanalys vilket i och med STAB nu ingår som en obligatorisk del av arbetsbegäran. När arbetsbegäran är klar skickas den in för granskning och godkännande till driftledningen där den tas om hand av produktionsplanerare eller revisionskoordinator som bedömer om arbetet går att genomföra under de driftförhållanden som råder.

Underhållsplaneraren i underhållsgruppen upprättar en skriftlig förebild inför de kopplingar som krävs för att arbetet skall kunna genomföras säkert. Den skriftliga förebilden måste granskas och godkännas av minst en person ytterligare och när det är klart skall den distribueras till alla som på något vis berörs av arbetet. I och med STAB har Statkraft tillgång till ett system som stödjer alla delar i den här processen och man minimerar därmed risken att något missas.


Under ett år blir det många planerade avbrott för Statkraft

"Ja, vi är landets fjärde största elproducent, så det rör sig om mer än tusen avbrott per år för alla våra olika vatten- och vindkraftverk. Vi hade ett annat system före STAB, och det fungerade bra från början, men allteftersom vi växte och antalet planerade avbrott ökade, blev systemet trögt och besvärligt, varför vi behövde en bättre och modernare lösning"

Lotta Bertilsson på Statkraft, som upplever Portal+ som en utmärkt samarbetspartner

"Jag har bara gott att säga om Portal+ och deras skickliga medarbetare. Ingenting är omöjligt, de finner alltid på kluriga lösningar och har alltid en vilja att lösa de problem som vi ställer de inför. För vår del känns Portal+ väldigt lätta att jobba och samarbeta med och väldigt lösningsinriktade, vilket passar oss bra. Det känns dessutom väldigt tryggt med Portal+ övervakning och support av systemet. Vi har haft förvånansvärt få problem, men när något har uppstått har Portal+ löst detta jättesnabbt och proffsigt"

Klas Rytterskog har varit projektledare på Portal+ för arbetet med STAB, och beskriver processen vilken STAB hanterar som ganska komplicerad, med en hel del att sätta sig in i för teamet med utvecklare. Klas framhåller vidare att tack vare ett utmärkt samarbete och en snabb och givande kontinuerlig dialog med Statkraft, och då framförallt Lotta och hennes team, har projektet också varit väldigt lärorikt och givande för Portal+ del.

KONTAKT

Ideér? Intresse? Samarbete?